Saskia van den Muijsenberg

Biomimicry en Organisatie

Het grootste deel van mijn werkend leven heb ik me beziggehouden met creativiteit, change management en innovatie. In 2009 werd ik gegrepen door Biomimicry - innovatie geïnspireerd door de natuur. Niet alleen door het enorme innovatiepotentieel dat leren van de natuur biedt, maar ook dat een duurzame wereld al bestaat, overal om ons heen. En dat wij ook natuur zijn, hoe tegennatuurlijk we ons soms ook gedragen ;)

Inmiddels ben ik de eerste (en volgens mij nog enige) Nederlandse gecertificeerde Biomimicry Professional en weet ik door mijn passie voor en kennis van biomimicry als geen ander hoe we van de natuur kunnen leren om hedendaagse maatschappelijke, organisatorische of technische uitdagingen het hoofd te bieden. 

Ik krijg energie van complexe vraagstukken op systeemniveau, mensen een nieuw perspectief bieden en het actief verspreiden van de biomimicry praktijk. Dat heb ik inmiddels bij duizenden studenten en professionals uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid gedaan. Ik ontwikkel lesmateriaal en curricula, train en coach professionals, treed geregeld op als spreker en pas lessen uit de natuur toe op een breed scala aan organisatie- en innovatievraagstukken. 

Als co-founder van Frisse Stappen ben ik verantwoordelijk voor de (biomimicry) inhoud en bewaak ik de kwaliteit van onze programma's en de experts die de programma's faciliteren.



Naast  Frisse Stappen is  Saskia Directeur van biomimicryNL, Minister van 'Buitenzaken' in het Innovatiekabinet en voor de Europese Commissie lid van de adviesgroep 'climate action, environment, resource efficiency and raw materials'. Eerder werkte ze in marketing, change management en innovatie bij het ANP, Telegraaf Tijdschriften Groep, NS en Shell.

Karolien Niederer

Sociale Innovatie en Superorganismes

Sinds mijn 23ste werk ik voor en met dienstverleners, van corporate tot startup. Het leuke aan dienstverlening is dat je die snel kunt aanpassen: "vandaag bedacht, morgen in de praktijk gebracht". Met veel ideeën en passie van klanten en medewerkers. Later heb ik pas begrepen dat dit motto heel goed aansluit bij de feedbackregels van de natuur. Gebruikmakend van alle hulpbronnen in je buurt.

Zo ben ik steeds meer gefascineerd geraakt door de menskant van innovatie. En ook dat die voor 75% bepaalt of innovatie een succes wordt. Innovatie is voor mij dan ook geen mystiek begrip, maar veel meer een gevolg van praktisch handelen en het spreken van dezelfde taal. Zodat je dagelijks bezig bent met verbeteren en vernieuwen.

Dat helpt bij grote en vaak abstracte vraagstukken als digitalisering, co-creatie, (de)centralisering en aantrekken van talent.  Mijn plezier zit in het samen met teams goed doorgronden van de omgeving waarin ze werken. Dat is een levende omgeving en niet een van papier en powerpoints. Dan pas zie je de kansen en concrete stappen die iedereen snapt. Zodat we samen betere en duurzame stappen kunnen maken. Zoals bijvoorbeeld Superorganismes ook doen... ik praat je graag bij ;-)

Deze ervaring breng ik mee als Co-Founder van Frisse Stappen. Ik zet me in voor het versterken van ons netwerk en onze maatschappelijke impact. Daarnaast als begeleider van vraagstukken die gaan over het 'levend' krijgen van je strategie - van management tot tot werkvloer. En voor het 'permanent vernieuwen' in je organisatie. Dichtbij, met de best bewaarde geheimen van jouw organisatie en netwerk!

Naast Frisse stappen is Karolien Founder van HotSpotLab. Tevens lid van de Green Business Club Utrecht waar ze samenwerkingen begeleid op het gebied van Zero Emissie Stadslogistiek. Eerder werkte ze op het snijvlak van strategie, innovatie en marketing bij Vebego Innovations, Twijnstra the Bridge, PWC Consulting en Fortis. 

Anne Twilt

Duurzame innovatie en circulariteit

Na mijn studie koos ik voor de start-up wereld in Amsterdam. Een wereld waarin een snelle les zoveel meer waard is dan een uitgebreid businessplan. Faal snel en goedkoop, werd het motto. En dat doe je door veel te valideren en experimenteren. Niet acteren op aannames maar op feedback-loops.

Later leerde ik dat dit concept nauw aansluit bij de manier waarop de natuur werkt. De natuur test al 3,8 miljard jaar uit wat wel en wat niet werkt in de omstandigheden van dit moment. Ze past zich aan en gaat door. Zo ontstaat een systeem waarin verschillende soorten floreren en co-creëren, zonder negatieve lange-termijn gevolgen op hun omgeving. Een prachtige balans waar wij als mensen – een relatief jonge diersoort – nog heel veel van kunnen leren.

Als co-founder van Frisse Stappen zet ik mijn ervaring in de (corporate) startup wereld in combinatie met de lessen van de natuur in om tot meer duurzame, circulaire systemen en innovatie te komen. De natuur biedt een onwijs breed scala aan lessen, van de chemische samenstelling van ‘producten’ tot de manier waarop verschillende soorten – zoals bomen en planten in een bos – informatie en voedingsstoffen uitwisselen via het “wood wide web”. Ik vertel je er graag meer over!



Naast Frisse stappen is Anne Founder van HotSpotLab. Tevens lid van de Green Business Club Zaanstad waar ze samenwerkingen begeleid op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie.

Bio van onze programma's volgen Life's Principles

Aanpassen aan veranderende omstandigheden

Dit principe sluit aan bij de Adaptive Cycle. De kern van het basis programma Veerkracht.

Stem af op je lokale omgeving

Je wandelt in je eigen omgeving. Nu we veel werken vanuit huis, doe je je Frisse Stappen vast dicht in de buurt. Daardoor krijg je een beter zicht op de kansen die 'om de hoek liggen'

Wees zuinig met hulpbronnen

Waarschijnlijk wandelde je de laatste tijd al in de buurt. Fijn! Het kost je weinig verplaatsingstijd en ook lopend of op de fiets te bereiken. Kortom, met een minimum aan middelen kun je dit programma doen.

Combineer groei met ontwikkeling

Onder groei verstaan we je reguliere activiteiten van je werk of thuis. Daar waar je dagelijks een klein stukje beter wordt. De Frisse Stappen maak je voor je eigen ontwikkeling en die van je team. Welke inzichten dragen bij aan een 'reset' waar je mee aan de gang wilt.

Evolueer om te overleven

En als je dan aan de gang gaat, ben je prima bezig. Wat je bent aan het 'Evolueren': jezelf en je team aan het vernieuwen, bepalen wat behouden moet worden en waar je afscheid van moet nemen, zodat je de volgende crisis beter in staat bent om te overleven...

Gebruik natuurlijke chemie

Voor Frisse Stappen gebruiken we dit principe met een knipoog, namelijk de natuurlijke chemie tussen mensen en mens en natuur. Wij zijn immers natuur en dus per definitie verbonden met onze omgeving! Onze organisaties en werkomgevingen zijn een stuk minder natuurlijk en dat voelen we ook zo.  Overigens, de natuur maakt letterlijk gebruik van natuurlijke chemie. Die is gebaseerd op het gebruik van water als oplosmiddel, zelf-assemblage en een kleine subset van elementen als bouwstenen die ook weer makkelijk afbreekbaar zijn...